Lovgivning

1985

Vælg nedenfor:

Love

Bekendtgørelser

Forordninger


Love:  

Landstingslov nr. 1 af 25. februar 1985 om retsforholdet mellem elever under erhvervsfaglige grunduddannelser i Grønland og praktikvirksomheder.

Landstingslov nr. 2 af 28. februar 1985 om 1. Landstingstillægsbevillingslov for 1985

Landstingslov nr. 3 af 7. juni 1985 om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteaktiviteter i Grønland.

Landstingslov nr. 4 af 7. juni 1985 om ændring af landstingslov om indkomst skat.

Landstingslov nr. 5 af 8. juni 1985 om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner.

Landstingslov nr. 6 af 11. juni 1985 om Grønlands flag.

Landstingslov nr. 7 af 11. juni 1985 om 2. Landstingstillægsbevillingslov 1985.

Landstingslov nr. 8 af 25. oktober 1985 om restaurationsafgift af salg og servering af stærke drikke.

Landstingslov nr. 9 af 28. oktober 1985 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

Landstingslov nr. 10 af 28. oktober 1985 om elforsyning i bygder.

Landstingslov nr. 11 af 29. oktober 1985 om 3. Landstingstillægsbevillingslov 1985.

Landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1985 om landstingsfinanslov for 1986 m.v.

Landstingslov nr. 13 af 29. oktober 1985 om salg og servering af stærke drikke.

Landstingslov nr. 14 af 29. oktober 1985 om ændring af landstingslov nr. 7 af 23. oktober 1979 om indførselsafgifter m.v. med senere ændringer

Landstingslov nr. 15 af 29. oktober 1985 om indførsel af varer og om indførselsafgifter.

Landstingslov nr. 16 af 29. oktober 1985 om registrering af og kontrol med ind- og udførsel af varer til og fra Grønland.

Landstingslov nr. 17 af 8. november 1985 om Grønlands ligestillingsudvalg.

Landstingslov nr. 18 af 19. november 1985 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler m.v. og om ændring af dyrtidsregulering.

Landstingslov nr. 19 af 28. november 1985 om kommunalbestyrelser og bygderåd m.v.

Landstingslov nr. 20 af 17. december 1985 om lønnings- og pensionsforhold m.v. for tjenestemænd ansat under Grønlands Hjemmestyre i Danmark.

 

Bekendtgørelser:

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 3. januar 1985 om fordeling af tilskud til økonomisk vanskeligt stillede kommuner jvf. landstingslov nr. 11 af 23. november 1984, finanslovens konto 66.11.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 10. januar 1985 om dækning af rejse- og opholdsudgifter, kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og ydelse af mødediæter til medlemmer af kirkelige udvalg og repræsentationer m.v.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. januar 1985 om fiskeri efter krabber.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 1985 om fiskeri efter kammuslinger.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 9. januar 1985  om kvoter for fiskeri i januar 1985.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 22. januar 1985 om skattemæssig kontrol med renteindtægter i pengeinstitutter m.v.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 7. februar 1985 om kvoter for fiskeri i 1985.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. februar 1985 om eksporttilladelser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 7. marts 1985 om uddannelsesstøtte.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 19. marts 1985 om fredning af isbjørne i Grønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 19. marts 1985 om jagt på fugle i Vestgrønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 1. april 1985 om tilskud til etablering af servicehuse i bygder.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 2. april 1985 om regulering af fiskeri ved tekniske bevaringsforanstaltninger.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 2. april 1985 om kontrol med fiskeri.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 26. april 1985 om den grønlandske kateketuddannelse.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 30. april 1985 om formålet med folkeskolens fag.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 9. maj 1985 om begrænsning af hvalfangst.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 22. maj 1985 om retsstilling for elever under erhvervsfaglige grunduddannelser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 28. juni 1985 om ændring af bekendtgørelse nr. 9 af 7. marts 1985 om uddannelsesstøtte.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 9. juli 1985 om erhvervsmæssigt køb af laks.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21. af 2. juli 1985 om fredning af rensdyr.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1985 om licens til laksefiskeri i 1985.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 19. august 1985 om boligsikring.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 26. september 1985 om skatteudligning i 1986.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 28. oktober 1985 om kommunernes bidrag til en fælles investeringsfond for elforsyningsanlæg i bygder i 1986. (findes ikke elektronisk)

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 2. oktober 1985 vedrørende produktionsudvalg under Grønlands Hjemmestyres Produktionsvirksomhed.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 8. november 1985 om benyttelse af Grønlands Postvæsen.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 8. november 1985 om et rådgivende organ for Kalaallit Niuerfiat og om butiksudvalg.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 13. november 1985 om salg og servering af stærke drikke.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 14. november om prisstop for salg og servering af stærke drikke i restaurationer.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31 af 10. december 1985 om bygningsmyndigheden i Grønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 19. december 1985 om fiskeri-, fangst- og jagtbeviser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 33 af 19. december 1985 om eksporttilladelser.

Grønlands Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 34 af 20. december 1985 om A-indkomst.

Grønlands Landsstyres bekendtgørelse nr. 35 af 20. december 1985 om skattemæssige afskrivninger m.v.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 30. december 1985 om indførsel af varer og indførselsafgifter.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 37 af 30. december 1985 om ændring af bekendtgørelse nr. 10 af 5. december 1984 om registrering af og kontrol med ind- og udførsel af varer til og fra Grønland samt om beregning og opkrævning af indførselsafgifter.

 

Forordninger:

Landstingsforordning nr. 1 af 21. februar 1985 om ændring af landstingsforordning nr. 11 af 1. november 1982 om takstmæssig hjælp fra det offentlige.

Landstingsforordning nr. 2 af 13. august 1985 om ændring af landstingsforordning nr. 1 af 17. oktober 1983 om boligsikring.

Landstingsforordning nr. 3 af 22. oktober 1985 om ændring af landstingsforordning nr. 8 af 28. oktober 1982 om erhvervsudygtighedsrente.

Landstingsforordning nr. 4 af 29. oktober 1985 om arbejdsformidling i Grønland.

Landstingsforordning nr. 5 af 8. november 1985 om Grønlands Postvæsen.

Landstingsforordning nr. 6 af 8. november 1985 om Kalaallit Niuerfiat

Landstingsforordning nr. 7 af 8. november 1985 om forsyningsmæssige foranstaltninger.

Landstingsforordning nr. 8 af 8. november 1985 om søtransport af gods til Grønland.