Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 37 af 30. december 1985 om ændring af bekendtgørelse nr. 10 af 5. december 1984 om registrering af og kontrol med ind- og udførsel af varer til og fra Grønland samt om beregning og opkrævning af indførselsafgifter.

 

§ 1.

I Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 5. december 1984 om registrering af og kontrol med ind- og udførsel af varer til og fra Grønland samt om beregning og opkrævning af indførselsafgifter foretages følgende ændringer:


1. "Den kongelige grønlandske Handel" henholdsvis "KGH" ændres til "Kalaallit Niuerfiat" henholdsvis "KNI".

2. I § 2, stk. 4, ændres "§§ 20-21" til "Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 30. december 1985 om indførsel af varer og indførselsafgifter, §§ 1 og 2".

3. I § 5, stk. 3, udgår "jfr. §§ 20-21".

4. § 6, stk. 2, ophæves.

5. § 9, stk. 2, ophæves.

6. §§ 20 og 21 ophæves.

 

§ 2.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1986.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. december 1985
Josef Motzfeldt

/

Fl.Bolø