Bekendtgørelse nr. 19 af 28. juni 1985 om ændring af bekendtgørelse nr. 9 af 7. marts 1985 om uddannelsesstøtte.

 

§ 1.

I bekendtgørelse nr. 9 af 7. marts 1985 om uddannelsessstøtte foretages følgende ændring:

 

1. Kapitel l, § 5, stk. l ændres til:
"Uddannelsesvederlaget og særlige ydelser udbetales månedsvis forud. Der kan højst ydes 11 måneders uddannelsesvederlag og særlige ydelser pr. støtteår, der går fra 1. august til 31. juli. Normalt udbetales der ikke uddannelsesvederlag og særlige ydelser i juli måned."

 

§ 2.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 1985.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. juni 1985
Josef Motzfeldt

/

Hans Simonsen