Landstingslov nr. 14 af 29. oktober 1985 om ændring af landstingslov nr. 7 af 23. oktober 1979 om indførselsafgifter m.v. med senere ændringer

 

§ 1.

I landstingslov nr. 7 af 23. oktober 1979 om indførselsafgifter m.v., som senest ændret ved landstingslov nr. 5 af 16. november 1984, foretages følgende ændringer:

 

1. I § 1, nr. 3 c) ændres "1 kr. 87 øre" til "2 kr. 62 øre".

2. I § 1, nr. 3 d) ændres "2 kr. 60 øre" til "3 kr. 35 øre".

3. I § 1, nr. 5) ændres "7 kr. 93 øre" til "11 kr. 10 øre"

4. I § 1, nr. 7) ændres "0 kr. 70,7 øre" til "0 kr. 85,7 øre"

 

§ 2.

Denne landstingslov træder i kraft ved kundgørelsen, der sker ved offentliggørelse i to på hinanden følgende udsendelser i KNR radioavis.
Stk. 2. Loven ophæves den 31. december 1985.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. oktober 1985
Jonathan Motzfeldt

/

Josef Motzfeldt