Landstingslov nr. 2 af 28. februar 1985 om 1. Landstingstillægsbevillingslov for 1985

 

§ 1. Ændrinqen af Grønlands Hjemmestyres udgiftsog indtægtsbevillinger for 1985 fastsattes i bilag 1.

§ 2. Ændringen af normeringen af tjenestemænd under Grønlands Hjemmestyre for 1985 fastsættes i bilag 2.

§ 3. Tilføjelse til tekstanmærkningerne for 1985 fastsattes i bilag 3.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. februar 1985
Jonathan Motzfeldt

/

Moses Olsen


Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3