Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 19. december 1985 om fiskeri-, fangst- og jagtbeviser.

I henhold til landstingslov nr. 11 af 21. november 1985 om erhvervsmæssigt fiskeri, § 3, stk. 4, og til landstingslov nr. 12 af 22. november 1985 om erhvervsmæssig fangst og jagt, § 3, stk. 3, fastsættes:

 

§ 1. Hvis gyldighedsperioden for et fiskeribevis eller fangst- og jagtbevis udløber i tidsrummet mellem ikrafttrædelsen af denne bekendtgørelse og den 31. juli 1986, forlænges bevisets gyldighed - i kraft af denne bekendtgørelse - til den 31. juli 1986.

§ 2. Fiskeribeviser og fangst- og jagtbeviser, der udstedes i tidsrummet mellem ikrafttrædelsen af denne bekendtgørelse og den 31. maj 1986, har kun gyldighed til den 31. juli 1986.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft ved offentliggørelsen.
Grønlands Hjemmestyre, den 19. december 1985
Lars Emil Johansen

/

Einar Lemche