Landstingsforordning nr. 1 af 21. februar 1985 om ændring af landstingsforordning nr. 11 af 1. november 1982 om takstmæssig hjælp fra det offentlige.

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 11 af 1. november 1982 om takstmæssig hjælp fra det offentlige som ændret ved landstingsforordning nr. 2 af 20. oktober 1983 og landstingsforordning nr. 3 af 19. november 1984 foretages følgende ændringer:

a) § 14, stk. 1, udformes således:
Takstmæssig hjælp udbetales med en fast takst pr. time, der udgør 50 % af gennemsnitstimelønnen for en ikke-faglært arbejder efter gældende overenskomst mellem SIK og Det offentlige Aftalenævn.

b) § 14, stk. 2, udformes således:
Såfremt den hjælpsøgende er gift og ene forsørger, udbetales hjælpen dog med en fast takst pr. time, der udgør 60 % af gennemsnitstimelønnen for en ikke-faglært arbejder efter gældende overenskomst mellem SIK og Det offentlige Aftalenævn.

 

§ 2.

Denne forordning træder i kraft den 1. april 1985.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. februar 1985
Jonathan Motzfeldt

/

Aqqaluk Lynge