Landstingslov nr. 7 af 11. juni 1985 om 2. Landstingstillægsbevillingslov 1985.

 

§ 1. Ændringen af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 1985 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Ændringen af normeringen af tjenestemænd under Grønlands Hjemmestyre for 1985 fastsættes i bilag 2.

§ 3. Ændringen af tekstanmærkningerne for 1985 fastsættes i bilag 3.
Grønlands Hjemmestyre, den 11. juni 1985
Jonathan Motzfeldt

/

Moses Olsen


Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3