Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 3. januar 1985 om fordeling af tilskud til økonomisk vanskeligt stillede kommuner jvf. landstingslov nr. 11 af 23. november 1984, finanslovens konto 66.11.

 

§ 1. Der ydes til nedennævnte kommuner i 1985 følgende tilskud:

Nanortalik 1.812.000
Kangatsiaq 2.147.000
Qasigiannguit 564.000
Upernavik 1.302.000
Avanersuaq 1.157.000
Tasiilaq 2.401.000
Illoqqortoormiut 811.000

Stk. 2. Tilskuddene udbetales af landskassen med 1/12 i hver af årets måneder som tillæg til de respektive måneders bloktilskud fra hjemmestyret.

§ 2. Denne bekendtgørelse træder i kraft ved offentliggørelsen.
Grønlands Hjemmestyre, den 3. januar 1985
Moses Olsen

/

Klaus Steen Winkel