Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 19. august 1985 om boligsikring.

I henhold til § 5, stk. 4 i Landstingsforordning nr. 1 af 17. oktober 1983 om boligsikring som ændret ved Landstingsforordning nr. 2 af 13. august 1985 fastsættes følgende:

§ 1. Når boligsikring beregnes på grundlag af den aktuelle forventede årsindkomst, indgår følgende skattefrie offentlige ydelser beregnet til forsørgelse i beregningsgrundlaget.
1) Takstmæssige hjælp under arbejdsløshed, under sygdom eller ved graviditet og barsel ydet i henhold til Landstingsforordning nr. 11 af 1. november 1982 om takstmæssig hjælp fra det offentlige, som ændret ved Landstingsforordning nr. 2 af 20. oktober 1983, Landstingsforordning nr. 3 af 19. november 1984 og Landstingsforordning nr. 1 af 21. februar 1985.
2) Aldersrentes grundbeløb ydet i henhold til Landstingsforordning nr. 7 af 28. oktober 1982 om aldersrente og ældreinstitutioner.
3) Erhvervsudygtigshedsrentes grundbeløb ydet i henhold til Landstingsforordning nr. 8 af 28. oktober 1982 om erhvervsudygtighedsrente.
4) Trangsvurderet hjælp og udvidet behovsvurderet hjælp ydet i henhold til Landstingsforordning nr. 10 af 1. november 1982 om hjælp fra det offentlige

§ 2. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. oktober 1985. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 30. november 1983 om boligsikring.
Grønlands Hjemmestyre, den 19. august 1985
Aqqaluk Lynge

/

Storch Lange