Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 13. november 1985 om salg og servering af stærke drikke.

 

§ 1. I medfør af § 23, stk. 1, i landstingslov nr. 13 af 29. oktober 1985 om salg og servering af starke drikke fastsættes herved følgende:

§ 2. Salg (udhandling) af alkoholholdige drikkevarer må finde sted mandag til fredag fra kl. 13.00 til kl. 18.00 og lørdag fra kl. 11.00 til kl. 13.00.
Stk. 2. Uanset bestemmelserne i stk. 1 må salg ikke ske på helligdage, på juleaftensdag, på nytårsaftensdag og på helligtrekongersdag, samt Grønlands nationaldag.
Stk. 3. For byer og bygder med kun ét udhandlingssted, samt i alle byer og bygder med flere udhandlingssteder, som alle har samme lukketid, kan landsstyret bestemme, at de i stk. 1 anførte udhandlingstidsrum indskrænkes i overensstemmelse med udhandlingsstedets normale åbningstider.

§ 3. Servering (udskænkning) af alkoholholdige drikkevarer må ske hver dag mellem kl. 18.00 og kl. 24.00, dog fredag og lørdag fra kl. 18.00 til kl. 01.00.
Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 må servering ikke finde sted juledag, langfredag, påskedag og pinsedag. Juleaften må servering ikke finde sted efter kl. 20.00.

§ 4. For overtrædelse af de i §§ 2 og 3 givne bestemmelser kan der idømmes bøde, jfr. lovens § 24.

§ 5. Denne bekendtgørelse træder i kraft straks.
Grønlands Hjemmestyre, den 13. november 1985
Aqqaluk Lynge

/

Storch Lange