Landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1985 om landstingsfinanslov for 1986 m.v.

 

§ 1. Grønlands Hjemmestyres indtægter og udgifter for 1986 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Grønlands Hjemmestyres statusbevillinger for 1986 fastsættes i bilag 2.

§ 3. Tekstanmærkningerne for 1986 fastsættes i bilag 3.

§ 4. For 1986 normeres under Grønlands Hjemmestyre de tjenestemandsstillinger, der er angivet i bilag 4.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. oktober 1985
Jonathan Motzfeldt

/

Moses Olsen


Bilag 1, 2 og 4 (findes ikke elektronisk)

Bilag 3