Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 9. maj 1985 om begrænsning af hvalfangst.

I henhold til landstingslov nr. 12 af 22. november 1984 om erhvervsmæssig fangst og jagt § 4 fastsættes:

 

§ 1. Bekendtgørelsen gælder fangst af vågehvaler og hvaler, der er større end vågehvaler, på fiskeriterritoriet ved Grønland og i andre farvande omkring Grønland.

§ 2. Bekendtgørelsens bestemmelser om fangst gælder enhver form for fangst eller forsøg på fangst af de hvaler, der er nævnt i § 1.
Stk. 2. Beskydning af disse hvaler med andet formål end fangst er ikke tilladt.

§ 3. Når hunhvaler ledsages af unger, må hverken hunhvalerne eller ungerne fanges.

§ 4. Grønlandshvaler og andre rethvaler må ikke fanges .

§ 5. Blåhvaler må ikke fanges.

§ 6. Fangst af hvaler, der er større end vågehvaler, må kun ske med anvendelse af harpunkanoner med en kaliber på 50 mm eller derover.

§ 7. Der må højst fanges 8 finhvaler ved Vestgrønland i et kalenderår.
Stk. 2. Fangsten af den årlige kvote på finhvaler fordeles fra og med 1986 således:
a) Højst 1 finhval må i alt fanges i kommunerne: Nanortalik, Qaqortoq, Narsaq, Ivittuut og Paamiut.
b) Højst 2 finhvaler må i alt fanges i kommunerne: Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut.
c) Højst 5 finhvaler må i alt fanges i kommunerne: Kangaatsiaq, Aasiaat, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit, Ilulissat, Uummannaq, Upernavik, Avanersuaq.
Stk. 3. Hvis de kvoter, der er nævnt i stk. 1 og 2 overskrides i et kalenderår, nedsættes de tilsvarende i det næste kalenderår.
Stk. 4. Der må kun fanges finhvaler, som er større end 15,2 meter.
Stk. 5. Kød og andre produkter fra finhvalder må kun anvendes til menneskeføde og dyrefoder i Grønland.

§ 8. Der må højest fanges 8 pukkelhvaler i et kalenderår.
Stk. 2. Fangsten af den årlige kvote på pukkelhvaler fordeles fra og med 1986 således:
a) Højst 4 pukkelhvaler må fanges i kommunerne: Nanortalik Qaqortoq, Narsaq, Ivittuut og Paamiut.
b) Højst 4 pukkelhvaler må fanges i kommunerne: Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut.
c) Der må ingen pukkelhvaler fanges i kommunerne: Kangaatsiaq, Aasiaat, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit, Ilulissat, Uummannaq, Upernavik og Avanersuaq.
Stk. 3. Hvis de kvoter, der er nævnt i stk. 1 og 2 overskrides i et kalenderår, nedsættes kvoterne tilsvarende i det næste kalenderår.
Stk. 4. Der må kun fanges pukkelhvaler, som er større end 10,7 meter.
Stk. 5. Fangst på pukkelhvaler må kun udøves med fartøjer, som er mindre end 50 BRT.
Stk. 6. Kød og andre produkter fra pukkelhvaler må kun anvendes til menneskeføde i Grønland.

§ 9. Meddelelse om, at kvoterne fra finhvaler og pukkelhvaler er nået, kan gives af landsstyremedlemmet i radio og presse.
Stk. 2. Når landsstyremedlemmet har givet en sådan meddelelse, må der ikke fanges flere finhvaler eller pukkelhvaler i det pågældende kalenderår.

§ 10. Indberetning om fangst af finhvaler og pukkelhvaler skal sendes af fangerne til Grønlands Hjemmestyres Erhvervsdirektorat.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet bestemmer hvor hyppigt og på hvilken måde, indberetningen skal ske.

§ 11. Der må kun fanges sejhvaler, som er større end 10,7 meter.
Stk. 2. Kød og andre produkter fra sejhvaler, må kun anvendes til menneskeføde og dyrefoder i Grønland.

§ 12. Der må kun fanges kaskelothvaler, som er større end 10,7 meter.

§ 13. Overtrædelse af §§9, 11 og 12 og undladelse af at give indberetning efter § 10 kan medføre advarsel eller bøde.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft ved offentliggørelsen
Stk. 2. Samtidig ophæves Ministeriet for Grønlands bekendtgørelse nr. 484 af 30. november 1979 om begrænsning af hvalfangst, som ændret ved Ministeriet for Grønlands bekendtgørelse nr. 18 af 18. januar 1984.
Grønlands Hjemmestyre, den 9. maj 1985
Lars Emil Johansen

/

Finn Jakobsen