Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 26. september 1985 om skatteudligning i 1986.

I henhold til § 83 i landstingslov om indkomstskat fastsættes:

 

§ 1. Til udligning af forskelle i kommunernes skatteprovenue pr. indbygger ydes der til nedennævnte kommuner i 1986 følgende tilskud:

Nanortalik kr. 5.666.000
Julianehab kr. 1.599.000
Narssaq kr.    307.000
Frederikshåb kr. 3.557.000
Kangatsiaq kr. 5.572.000
Egedesminde kr. 3.582.000
Qasigiianshåb kr. 2.096.000
Jakobshavn kr. 3.867.000
Godhavn kr.    403.000
Uummannaq kr.    659.000
Upernavik kr. 7.243.000
Thule kr. 2.757.000
Ammassalik kr. 9.379.000
Scoresbysund kr. 1.316.000

Stk. 2. Tilskuddene udbetales af landskassen med 1/12 i hver af årets måneder ved tillæg til de respektive måneders bloktilskud.

§ 2. Til dækning af de i § 1 fastsatte tilskud yder nedennævnte kommuner i 1986 følgende bidrag:
Ivittuut..........................kr.   4.893.000
Godthåb.......................kr. 41.869.000
Sukkertoppen...............kr.      397.000
Holsteinsborg................kr.      844.000
Stk. 2. Bidragene indbetales til landskassen med 1/12 i hver af årets måneder ved reduktion i de respektive måneders bloktilskud.
Stk. 3. Overstiger et bidrag efter stk. 2 en måneds bloktilskud, skal det beløb, hvormed bidraget overstiger månedens bloktilskud, indbetales til landskassen den 1. i den pågældende måned.
Grønlands Hjemmestyre, den 26. september 1985
Moses Olsen

/

Ole Sinkbæk