Lovgivning

1986

Vælg nedenfor:

Love

Bekendtgørelser

Forordninger


Love:  

Landstingslov nr. 1 af 27. februar 1986 om vederlag, m.v. til medlemmer af Grønlands Landsstyre, Grønlands Landsting m.v.

Landstingslov nr. 2 af 24. april 1986 om mønstring af søfarende.

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

Landstingslov nr. 4 af 9. juni 1986 om pension til tidligere medlemmer af Grønlands Landsstyre, Grønlands Landsråd og Grønlands Landsting m.v.

Landstingslov nr. 5 af 9. juni 1986 om 1. Landstingstillægsbevillingslov 1986.

Landstingslov nr. 6 af 31. oktober 1986 om tidsfrist for fastsættelse af udskrivningsprocenter for 1987.

Landstingslov nr. 7 af 31. oktober 1986 om ændring af landstingslov nr. 15 af 29. oktober 1985 om indførsel af varer og om indførselsafgifter.

Landstingslov nr. 8 af 13. november 1986 om 2. landstingstillægsbevillingslov 1986.

Landstingslov nr. 9 af 13. november 1986 om sanering af uddannelsesgæld.

Landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg.

Landstingslov nr. 11 af 13. november 1986 om bortfald af dyrtidsregulering af lønninger m.v. på grundlag af det danske reguleringspristal.

Landstingslov nr. 12 af 13. november 1986 om finanslov for 1987 m. v.

Landstingslov nr. 13 af 19. december 1986 om valg til Grønlands Landsting.

Landstingslov nr. 14 af 25. marts 1986 om en konsulentformidling i Grønland.

 

Bekendtgørelser:

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 1. februar 1986 om kvoter for fiskeri i 1986.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 4. februar 1986 vedrørende overgangsbestemmelser om valg af medlemmer til landsarbejdsnævn og valg af medlemmer til arbejdsmarkedsudvalg.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 26. februar 1986 om fredning af rensdyr.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 26. februar 1986 om ændring af bekendtgørelse nr. 1 af 1. februar 1986.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 5. marts 1986 om tilskud til elforsyning i bygder.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 11. marts 1986 om opkrævning af afgift på rejer.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 11. marts 1986 om rejefiskeri i området mellem 68°00'N og 70°45'N, øst for 56°00'W

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 13. marts 1986 om midlertidig ændring af bekendtgørelse nr. 3 af 26. februar 1986 om fredning af rensdyr.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 19. marts 1986 om sammensætning af lønningsrådet vedrørende Grønlands Hjemmestyres tjenestemænd i Danmark.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 1. april 1986 om fordeling af tilskud til økonomisk vanskeligt stillede kommuner, jvf. landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1985, finanslovens konto 66.11.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 7. april 1986 vedrørende faste stationer i Nationalparken i Nord- og Østgrønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 8. april 1986 om afregning og attestation m.v. af ydelser til medlemmer af Grønlands Landsstyre og Grønlands Landsting.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 11. april 1986 om begrænsning af hvalfangst.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 11. april 1986 om licens til rejefiskeri i 1986.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 11. april 1986 om licens til torskefiskeri i 1986.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 11. april 1986 om licens til fiskeri efter rødfisk i 1986.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 9. maj 1986 om ændring af bekendtgørelse nr. 13 af 2. april 1985 om regulering af fiskeri ved tekniske bevaringsforanstaltninger.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 9. juni 1986 om skattemæssige afskrivninger m.v.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 11. juni 1986 om fiskeri-, fangst- og jagtbeviser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 20. juni 1986 om tilskud til kommunale beskæftigelsesforanstaltninger.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 2. juli 1986 om enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 2. juli 1986 om prøveforberedende enkeltfagsundervisning til folkeskolens afgangs- og udvidet afgangsprøve under fritidsvirksomhed i Grønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 2. juli 1986 om tilladelse til laksefiskeri i 1986.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 2. juli 1986 om erhvervsmæssigt køb af laks.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 14. juli 1986 om forbud mod anvendelse af bundgarn i torskefiskeriet ved vestgrønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 12. august 1986 om ændring af bekendtgørelse nr. 3 af 26. februar 1986 om fredning af rensdyr.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 23. august 1986 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 1987.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 23. august 1986 om skattemæssig kontrol med renteindtægter m.m. i pengeinstitutter m.fl.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 29. august 1986 om fiskeri i "rejekassen".

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 5. september 1986 om ændring af bekendtgørelse nr. 3 af 26. februar 1986 om fredning af rensdyr.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31 af 22. september 1986 om rapportering ved fangst og anskydning af hvaler.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 22. september 1986 om fangst af sildepiskere.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 33 af 19. november 1986 om ændring af bekendtgørelse nr . 5 af 26. juni 1979 om redegørelse for A-indkomst og A-skat m.v.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 34 af 17. december 1986 om kommunernes bidrag til en fælles investeringsfond for elforsyningsanlæg i bygder i 1987.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 35 af 29. december 1986 om licens til rejefiskeri i 1987.

Grønlands Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 36 af 16. november 1986 om "prisundersøgelser".

 

Forordninger:

Landstingsforordning nr. 1 af 11. juni 1986 om ændring af landstingsforordning nr. 8 af 8. november 1985 om søtransport af gods til Grønland.

Landstingsforordning nr. 2 af 11. november 1986 om ændring af landstingsforordning nr. 11 af 1. november 1982 om takstmæssig hjælp fra det offentlige.

Landstingsforordning nr. 3 af 11. november 1986 om ændring af landstingsforordning nr. 9 af 28. oktober 1982 om udbetaling af underholdsbidrag m.v. til børn.

Landstingsforordning nr. 4 af 11. november 1986 om børnetilskud.

Landstingsforordning nr. 5 af 13. november 1986 om erhvervsstøtte.

Landstingsforordning nr. 6 af 19. december 1986 om arealanvendelse og planlægning.

Landstingsforordning nr. 7 af 19. december 1986 om telekommunikation og teletjenester.

Landstingsforordning nr. 8 af 19. december 1986 vedrørende Grønlands tekniske Organisation.

Landstingsforordning nr. 9 af 19. december 1986 om forebyggelse og bekæmpelse af ildebrand.

Landstingsforordning nr. 10 af af 22. december 1986 om støtte til boligbyggeri i Grønland.

Landstingsforordning nr. 11 af 22. december 1986 om Grønlands Hjemmestyres udlejningsboliger.