Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 5. september 1986 om ændring af bekendtgørelse nr. 3 af 26. februar 1986 om fredning af rensdyr.

 

§ 1.

I bekendtgørelse nr. 3 af 26. februar 1986 om fredning af rensdyr, som ændret ved bekendtgørelse nr. 26 af 12. august 1986, foretages følgende ændring:

§ 5, stk. 5, ændres til følgende ordlyd:
"Stk. 5. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan landsstyremedlemmet for fiskeri og industri tillade,
a) at der udstedes licenser til nedlæggelse af 50 rensdyr i tiden mellem 1. august og 25. september i Thule distrikt,
b) at der i Nuuk kommune for Storøen og Bjørneøen tilsammen udstedes licenser til nedlæggelsen af 30 rensdyr i tiden mellem 1. august og 25. september, og et nærmere fastsat antal rensdyr i tiden mellem 1. marts og 15. marts,
c) at der i Nuuk kommune på Storøen desuden udstedes licenser til nedlæggelse af et nærmere fastsat antal rensdyrbukke, dog højst 70."

 

§ 2.

Bekendtgørelsen træder i kraft ved kundgørelsen.
Nuuk, den 5. september 1986.
Moses Olsen

/

Einar Lemche