Landstingslov nr. 5 af 9. juni 1986 om 1. Landstingstillægsbevillingslov 1986.

 

§ 1. Ændringer af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillingerne for 1986 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Ændringen af normeringen af tjenestemænd under Grønlands Hjemmestyre for 1986 fastsættes i bilag 2.
Grønlands Hjemmestyre, den 9. juni 1986
Jonathan Motzfeldt

/

Hans-Pavia Rosing


Bilag 1

Bilag 2