Landstingslov nr. 7 af 31. oktober 1986 om ændring af landstingslov nr. 15 af 29. oktober 1985 om indførsel af varer og om indførselsafgifter.

 

§ 1.

I landstingslov nr. 15 af 29. oktober 1985 om indførsel af varer og om indførselsafgifter foretages følgende ændringer:


§ 2, pkt. 15 affattes således:
Benzindrevne motorkøretøjer.........pr. stk. 50.000 kr.
Dieseldrevne motorkøretøjer.........pr. stk. 35.000 Ir.
Herudover svares der af personbiler og snescootere med oprindelse uden for EF, EFTA og andre lande, med hvilke Grønland har indgået en frihandelsaftale, af fakturaværdien .............................................. 5%

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft den 1. november 1986.
Grønlands Hjemmestyre, den 31. oktober 1986
Jonathan Motzfeldt

/

Josef Motzfeldt


Bemærkninger til forslag