Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 13. marts 1986 om midlertidig ændring af bekendtgørelse nr. 3 af 26. februar 1986 om fredning af rensdyr.

 

§ 1.

For 1986 ændres dispensationsbestemmelsen i § 5, stk. 5 vedrørende vinterjagt på Storøen og Bjørneøen med følgende tilføjelse:

"I 1986 udvides jagtperioden til den 25. marts for de personer, som i perioden fra 10. marts til 15. marts af Nuuk Kommune har fået jagtlicens til nedlæggelse af et antal rensdyrbukke på Storøen og Bjørneøen."

 

§ 2.

Bekendtgørelsen træder i kraft straks.




Grønlands Hjemmestyre, den 13. marts 1986




Moses Olsen

/

Einar Lemche