Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 1. april 1986 om fordeling af tilskud til økonomisk vanskeligt stillede kommuner, jvf. landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1985, finanslovens konto 66.11.

 

§ 1. Der ydes til nedennævnte kommuner i 1986 følgende tilskud:

Nanortalik 1.566.000
Aasiaat 1.831.000
Qasigiannguit 1.251.000
Avanersuaq 921.000
Tasiilaq 1.489.000
Illoqqortoormiut 829.000

Stk. 2. Tilskuddene udbetales af landskassen med 1/12 i hver af årets måneder som tillæg til de respektive måneders bloktilskud fra hjemmestyret. Tilskuddet for januar, februar og marts udbetales i april.

§ 2. Denne bekendtgørelse træder i kraft ved offentliggørelsen.
Grønlands Hjemmestyre, den 1. april 1986
Hans-Pavia Rosing

/

Emil Abelsen