Landstingsforordning nr. 11 af 22. december 1986 om Grønlands Hjemmestyres udlejningsboliger.

I henhold til Lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes herved følgende:

 

§ 1. Grønlands Hjemmestyre overtager den 1. januar 1987 statens udlejningsboliger og personaleboliger, der fremover vil blive benævnt Grønlands Hjemmestyres udlejningsboliger.

§ 2. Boligerne skal anvendes til udlejning til borgerne og til anvisning til offentlige institutioner til brug for disse institutioners personale.
Stk. 2. Endvidere kan der ske udlejning på særlige vilkår.

§ 3. Landsstyret kan med henblik på at sikre varetagelse af det i § 2 nævnte formål til enhver tid fastsætte nærmere regler herfor.

§ 4. De hidtidige regler for området fastsat af Ministeriet for Grønland og Rigsombudsmanden i Grønland forbliver i kraft, indtil de ændres eller ophæves.

§ 5. Forordningen træder i kraft den 1. januar 1987 under forudsætning af folketingets vedtagelse af Lov for Grønland om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. december 1986
Jonathan Motzfeldt

/

Martha Labansen