Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31 af 22. september 1986 om rapportering ved fangst og anskydning af hvaler.

I henhold til landstingslov nr. 12 af 22. november 1984 om erhvervsmæssig fangst og jagt, §§ 6 og l fastsættes:

 

§ 1. Bekendtgørelsen gælder ved fangst af sildepiskere (vågehvaler) og hvaler, der er større end sildepiskere.

§ 2. Efter fangst og ilandbringning af de hvaler, der er nævnt i § 1, skal der oplyses følgende:
1) Om hvalen:
a) Art.
b) Længde. Længden måles i en ret linie parallelt med hvalen. Der måles fra hakket i halefinnen til spidsen af overkæben.
c) Køn.
d) Hvis det er en hun: Om den har mælk i mælkekirtlerne, om den har et foster og i bekræftende fald dettes længde og køn.
e) Maveindhold.

2) Om fangsten:
a) Fartøjets navn og GR-nummer (ved fællesfangst: Kutternes navne og GR-numre eller antallet af joller).
b) Fangerens navn (ved fællesfangst fangernes navne).
c) Position for fangsten (enten ved bredde/længde eller ved feltkode, jfr. Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelsers feltkodekort, eller ved entydig stedsangivelse).
d) Dato og tidspunkt for fangsten.
e) Stedet, hvor flænsningen er sket.
f) Dato og tidspunkt for flænsningen.

3) Om fangstens anvendelse:
Hvor stor en del af kødet, der er henholdsvis anvendt til eget forbrug, solgt lokalt eller indhandlet.

§ 3. Hvis hvaler, der er nævnt i § 1 anskydes, men ikke ilandbringes, skal der oplyses følgende:
a) Hvalens art.
b) Fartøjets navn og GR-nummer (ved fællesfangst: Kutternes navne og GR-numre eller antallet af joller)
c) Fangernes navn (ved fællesfangst fangernes navne)
d) Position for anskydningen (enten ved længde/bredde eller ved feltkode, jfr. Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelsers feltkodekort, eller ved entydig stedsangivelse).
e) Dato og tidspunkt for anskydningen.

§ 4. De oplysninger, der er nævnt i §§ 2 og 3, skal snarest muligt indsendes til kommunekontoret af fangeren (ved fællesfangst: af den stedlige fisker- og fangerforening), jfr. bilaget til denne bekendtgørelse.

§ 5. Overstrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen kan medføre bøde.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft ved kundgørelsen. Samtidig ophæves Ministeriet for Grønlands bekendtgørelse nr. 485 af 30. november 1979 om rapportering ved fangst af hvaler.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. september 1986
Moses Olsen

/

Einar Lemche


Bilag (findes ikke elektronisk)