Grønlands Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 34 af 17. december 1986 om kommunernes bidrag til en fælles investeringsfond for elforsyningsanlæg i bygder i 1987.

I henhold til §§ 10 og 11 i landstingslov nr. 10 af 28. oktober 1985 om elforsyning i bygder fastsættes:

 

§ 1. Til udligning af byrderne vedrørende investering i elforsyningsanlæg i bygder yder nedennævnte kommuner i 1987 følgende bidrag:

Til fælleskommunal investeringsfond

Nanortalik 412.600
Qaqortoq 427.200
Narsaq 270.700
Ivittuut 27.100
Paamiut 357.800
Nuuk 1.423.800
Maniitsoq 547.200
Sisimiut 602.300
Kangaatsiaq 201.400
Aasiaat 445.500
Qasigiannguit 227.700
Ilulissat 563.500
Qeqertarsuaq 133.800
Uummannaq 383.800
Upernavik 346.200
Avanersuaq 119.600
Tasiilaq 404.800
Illoqqortoormiut 70.000

Stk. 2. Bidragene indbetales til Grønlandsbanken reg. nr. 6471 konto nr. 180809-2 med 1/12 i hver af årets måneder ved reduktion i de respektive måneders bloktilskud.
Stk. 3. Overstiger et bidrag efter stk. 2 en måneds bloktilskud, skal det beløb, hvormed bidraget overstiger månedens bloktilskud, indbetales til den i stk. 2 nævnte konto senest den 2. bankdag i den pågældende måned.
Grønlands Hjemmestyre, den 17. december 1986
Hendrik Nielsen

/

Margrethe Sørensen