Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 11. april 1986 om begrænsning af hvalfangst.

I henhold til landstingslov nr. 12 af 22. november 1984 om erhvervsmæssig fangst og jagt § 4 fastsættes:

 

§ 1. Bekendtgørelsen gælder fangst af hvaler, der er større end vågehvaler, på fiskeriterritoriet ved Grønland og i andre farvande omkring Grønland.

§ 2. Bekendtgørelsens bestemmelser om fangst gælder enhver form for fangst eller forsøg på fangst af de hvaler, der er nævnt i § 1.
Stk. 2. Beskydning af disse hvaler med andet formål end fangst er ikke tilladt.

§ 3. Når hunhvaler ledsages af unger, må hverken hunhvalerne eller ungerne fanges.

§ 4. Grønlandshvaler og andre rethvaler må ikke fanges.

§ 5. Blåhvaler må ikke fanges.

§ 6. Pukkelhvaler må ikke fanges.

§ 7. Kaskelothvaler må ikke fanges.

§ 8. Fangst må kun ske med anvendelse af harpunkanoner med en kaliber på 50 mm eller derover.

§ 9. Der må højst fanges 10 finhvaler ved Vestgrønland i et kalenderår.
Stk. 2. Fangsten af den årlige kvote på finhvaler fordeles fra og med 1986 således:
a) Højst 1 finhval må i alt fanges i kommunerne: Nanortalik, Qaqortoq, Narsaq, Ivittuut og Paamiut.
b) Højst 3 finhvaler må i alt fanges i kommunerne: Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut.
c) Højst 6 finhvaler må i alt fanges i kommunerne: Kangaatsiaq, Aasiaat, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit, Ilulissat, Uummannaq, Upernavik og Avanersuaq.
Stk. 3. Hvis de kvoter, der er nævnt i stk. 1 og 2 overskrides i et kalenderår, nedsættes de tilsvarende det næste kalenderår.
Stk. 4. Der må kun fanges finhvaler, som er større end 15,2 meter.

§ 10. Meddelelse om, at kvoterne for finhvaler er nået, kan gives af landsstyremedlemmet i radio og presse.
Stk. 2. Når landsstyremedlemmet har givet en sådan meddelelse, må der ikke fanges flere finhvaler i det pågældende kalenderår.

§ 11. Indberetning af fangst af hvaler skal straks af fangerne sendes til kommunen og herfra straks videresendes til Landsstyreområdet for Fiskeri og Industri, telex nr. 90613.

§ 12. Der må kun fanges sejhvaler, som er større end 10,7 meter.

§ 13. Overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen kan medføre advarsel eller bøde. Sager herom behandles iøvrigt efter reglerne i landstingslov om erhvervsmæssig fangst og jagt.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft ved offentliggørelsen.
Stk. 2. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 9. maj 1985 om begrænsning af hvalfangst.
Grønlands Hjemmestyre, den 11. april 1986
Moses Olsen

/

Einar Lemche