Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 11. juni 1986 om fiskeri-, fangst- og jagtbeviser.

 

§ 1. Hvis gyldighedsperioden for et fiskeribevis eller fangst- og jagtbevis udløber i 1986 eller inden den 1. marts 1987, forlænges bevisets gyldighed - i kraft af denne bekendtgørelse - til den 1. marts 1987.

§ 2. Fiskeribeviser og fangst- og jagtbeviser der udstedes i tidsrummet mellem ikrafttrædelsen af denne bekendtgørelse og den 1. januar 1986, har kun gyldighed til den 1. marts 1987.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft ved offentliggørelsen.
Grønlands Hjemmestyre den 11. juni 1986
Moses Olsen

/

Einar Lemche