Landstingslov nr. 8 af 13. november 1986 om 2. landstingstillægsbevillingslov 1986.

 

§ 1. Ændringen af Grønlands Hjemmestyres udgiftsog indtægtsbevillinger for 1986 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Ændringen af normeringen af tjenestemænd under Grønlands Hjemmestyre for 1986 fastsættes i bilag 2.

§ 3. Ændringen af tekstanmærkninger for 1986 fastsættes i bilag 3.
Grønlands Hjemmestyre, den 13. november 1986
Jonathan Motzfeldt

/

Hans-Pavia


Bilag 1

Bilag 2

Bilag3