Landstingsforordning nr. 1 af 11. juni 1986 om ændring af landstingsforordning nr. 8 af 8. november 1985 om søtransport af gods til Grønland.

 

§1.

I landstingsforordning nr. 8 af 8. november 1985 om søtransport af gods til Grønland foretages følgende ændring i den grønlandsksprogede udgave:

I § 4 ændres: "For overtrædelse af § 1 stk. 1 kan der idømmes bøde" til "For overtrædelse af § 1 stk. 1 og stk. 2 kan der idømmes bøde".

 

§ 2.

Denne forordning træder i kraft straks.
Grønlands Hjemmestyre, den 11. juni 1986.
Jonathan Motzfeldt

/

Josef Motzfeldt