Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 33 af 19. november 1986 om ændring af bekendtgørelse nr . 5 af 26. juni 1979 om redegørelse for A-indkomst og A-skat m.v.

 

§ 1.

I bekendtgørelse nr . 5 af 26. juni 1979 om redegørelse for A-indkomst og A-skat m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, 1. pkt. ændres "1 pct." til: "2 pct ."

2. I § 2, stk. 1, 2. pkt. ændres "100 kr." og "500 kr . " til henholdsvis: "500 kr." og "1.000 kr."

3. I § 4, stk. 3, 1. pkt. ændres "1 pct." til: "2 pct ."

 

§ 2.

Bekendtgørelsen træder i kraft ved offentliggørelsen.
Grønlands Hjemmestyre, den 19. november 1986
Hans-Pavia Rosing

/

Kaare Hagemann