Grønlands Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 36 af 16. november 1986 om "prisundersøgelser".

I henhold til Landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 § 24 om forslag til landstingslov om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg fastsættes følgende:

 

§ 1. Handels- og Trafikdirektoratet bemyndiges til at foretage undersøgelser af pris- og avance forholdene indenfor bestemte vare- og brancheområder samt lade resultaterne heraf offentliggøre.

§ 2. Prisundersøgelserne kan foretages indenfor bestemte varegrupper eller arter af tjenesteydelser, og kan foretages indenfor udvalgte geografiske områder. Undersøgelse i et område skal ske på den af direktoratet fastsatte dato.

§ 3. Direktoratet kan bemyndige forbrugerudvalgene eller andre i de enkelte områder til at foretage indhentelsen af oplysningerne. Der kan udbetales honorar for dette arbejde.

§ 4. De personer der bliver bemyndiget, skal have fri og uhindret adgang til de almindelige butikslokaler.

§ 5. Den enkelte virksomhed skal gøres bekendt med de i virksomheden indsamlede oplysninger ved kopi af skemaet. Butikslederen skal bekræfte dette samt prisoplysningernes rigtighed ved på tegning på originalskemaet.

§ 6. Det originale skema indsendes straks af den bemyndigede til Handels- og Trafikdirektoratet til videre behandling. Direktoratet drager omsorg for offentliggørelse af resultaterne i hel eller delvis form, evt. statistisk behandlet.

§ 7. Offentliggørelse, som finder sted med angivelse af indsamlingstidspunkt, navnet på de pågældende virksomheder og områder, kan ske ved indslag i radio eller tv, indrykning af artikler i lokale eller landsdækkende aviser eller ved udgivelse af særlige pjecer.
Grønlands Hjemmestyre, den 16. november 1986
Josef Motzfeldt

/

Fl. Bolø