Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 9. maj 1986 om ændring af bekendtgørelse nr. 13 af 2. april 1985 om regulering af fiskeri ved tekniske bevaringsforanstaltninger.

 

§ 1.

I bekendtgørelse nr. 13 af 2. april 1985 om tekniske bevaringsforanstaltninger foretages følgende ændring:

§ 8, stk. l ændres til:
"Fiskeri med bundtrawl er forbudt i et område ud for Grønlands østkyst, der afgrænses af breddegraden 67°00"N og linier mellem følgende punkter:
- 67°00'N, 32°00'W
- 65°40'N, 32°00'W
- 65°30'N, 33°10'W
- 65°10'N, 34°00'W
- 65°10'N, 34°00'W
- 64°20'N, 36°20'W
- 63°55'N, 36°45'W
- 63°31'N, 38°45'W
- 63°27'N, 39°30'W
- 63°45'N, 39°30'W
- et punkt på Grønlands Østkyst ved 63°45'N."

 

§ 2.

Bekendtgørelsen træder i kraft ved offentliggørelsen.
Grønlands Hjemmestyre, den 9. maj 1986
Moses Olsen

/

Finn Jakobsen