Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 23. august 1986 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 1987.

I henhold til § 82, stk. 2, § 83 og § 85 i landstingslov om indkomstskat fastsættes:

 

§ 1. Til udligning af forskelle i kommunernes skatteprovenu og fordeling af fælleskommunal skat pr. indbygger ydes der til nedennævnte kommuner i 1987 følgende tilskud:

Nanortalik kr.   9.511.946
Qaqortoq kr.   7.721.058
Narssaq kr.   4.221.679
Paamiut kr.   7.710.731
Maniitsoq kr.   6.486.366
Sisimiut kr.   7.330.062
Kangaatsiaq kr.   7.258.107
Aasiaat kr.   9.030.342
Qasigiannguit kr.   5.205.358
Ilulissat kr. 11.065.285
Qeqertarsuaq kr.   2.067.733
Uummannaq kr.   5.105.544
Upernavik kr.   9.728.319
Avanersuaq kr.   3.823.877
Tasiilaq kr. 12.887.261
Ittoqqortoormiit kr.   2.192.185

Stk. 2. Tilskuddene ud betales af landskassen med 1/12 i hver af årets måneder ved tillæg til de respektive måneders bloktilskud

§ 2. Nedennævnte kommuner yder i 1987 følgende bidrag:
Ivittuut........................ kr.   4.473.990
Nuuk.......................... kr. 19.871.863
Stk. 2. Bidragene indbetales til landskassen med 1/12 i hver af årets måneder der ved reduktion i de respektive måneders bloktilskud.
Stk. 3. Overstiger et bidrag efter stk. 2 en måneds bloktilskud, skal det beløb, hvormed bidraget overstiger månedens bloktilskud, indbetales til landskassen den 1. i den pågældende måned.

§ 3. I 1987 fordeles som fælleskommunal skat kr. 87.000.000.
Stk. 2. Den fælleskommunale skat afregnes til landskassen på samme måde som landsskatten.
Stk. 3. Såfremt det faktiske provenu af den fælleskommunale skat afviger fra det i stk. 1 fastsatte beløb, indgår afvigelsen i fordelingen af efterfølgende års fordeling af fælleskommunal skat.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. august 1986
Hans-Pavia Rosing

/

Kaare Hagemann