Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 12. august 1986 om ændring af bekendtgørelse nr. 3 af 26. februar 1986 om fredning af rensdyr.

 

§ 1.

I bekendtgørelse nr. 3 af 26. februar 1986 om fredning af rensdyr foretages følgende ændringer:


1. I § 3, stk. 4 ophæves sidste punktum.

2. Efter § 3, stk. 4 indsættes stk. 5, som affattes således:
"Stk. 5. Fly, helikopter og motordrevne landbefordringsmidler må ikke anvendes under forberedelse af jagt på rensdyr, under jagt på rensdyr eller som transportmiddel i forbindelse med jagt på rensdyr."

 

§ 2.

Bekendtgørelsen træder i kraft straks.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. august 1986
Moses Olsen

/

Finn Jakobsen