Landstingslov nr. 6 af 31. oktober 1986 om tidsfrist for fastsættelse af udskrivningsprocenter for 1987.

 

§ 1. For kalenderåret 1987 ændres fristen for fastsættelse af udskrivningsprocenterne i henhold til § 27, stk. 2, § 28, stk. 2, § 29, stk. 2 og § 30, stk. 2 i landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som senest ændret ved landstinglov nr. 3 af 5. juni 1986, fra 1. november til 1. december.

§ 2. For kalenderåret 1987 ændres fristen for fastsættelse af udskrivningsprocenten i henhold til § 5, stk. 3 i landstingslov nr. 3 af 7. juni 1985 om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteaktiviteter i Grønland fra 1. november til 1. december.

§ 3. Loven træder i kraft straks.
Grønlands Hjemmestyre, den 31. oktober 1986
Jonathan Motzfeldt

/

Hans-Pavia Rosing