Landstingslov nr. 12 af 13. november 1986 om finanslov for 1987 m. v.

 

§ 1. Grønlands Hjemmestyres indtægter og udgifter for 1987 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Grønlands Hjemmestyres statusbevillinger for 1987 fastsættes i bilag 2.

§ 3. Tekstanmærkningerne for 1987 fastsættes i bilag 3.

§ 4. For 1987 normeres under Grønlands Hjemmestyre de tjenestemandsstillinger, der er angivet i bilag 4.
Grønlands Hjemmestyre, den 13. november 1986
Jonathan Motzfeldt

/

Hans-Pavia Rosing


Bilag 1, 2 og 4 (findes ikke elektronisk)

Bilag 3