Landstingsforordning nr. 3 af 11. november 1986 om ændring af landstingsforordning nr. 9 af 28. oktober 1982 om udbetaling af underholdsbidrag m.v. til børn.

 

§ 1.

I landstingforordning nr. 9 af 28. oktober 1982 om udbetaling af underholdsbidrag m.v. til børn foretages følgende ændringer:

a) § 2, stk. 1, udformes således:
De i § l, stk. 2, nr. 1 - 5, nævnte bidrag fastsættes til følgende normaltakster, jfr. § 21:
1. Almindeligt løbende underholdsbidrag til 6.276 kr. årligt.
2. Bidrag til moderens underhold 2 måneder før og 1 måned efter fødslen til 417 kr. pr. måned.
3. Barselsfærdsbidrag til 395 kr.
4. Bidrag i anledning af barnets dåb til 526 kr.
5. Bidrag i anledning af barnets konfirmation til 2.092 kr.

b) § 5, stk. 3, ophæves.

c) § 5, stk. 4 og 5, bliver til henholdsvis stk. 3 og 4.

d) I § 21, stk. 1, ændres "1975" til "1984".

e) I § 21, stk. 2, ændres "§ 2, nr. 2" til "§ 2, nr. 1".

 

§ 2.

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 1987.
Grønlands Hjemmestyre, den 11. november 1986
Jonathan Motzfeldt

/

Aqqaluk Lynge