Landstingsforordning nr. 2 af 11. november 1986 om ændring af landstingsforordning nr. 11 af 1. november 1982 om takstmæssig hjælp fra det offentlige.

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 11 af 1. november 1982 om takstmæssig hjælp fra det offentlige som ændret ved landstingsforordninger nr. 2 af 20. oktober 1983, nr. 3 af 19. november 1984 og nr. 1 af 21. februar 1985 foretages følgende ændring:


§ 12, stk. 3, udformes således:

Fravær inden for den i stk. 2 nævnte periode skal ikke medregnes i barselshvilen, hvis uarbejdsdygtigheden skyldes en unormalt forløbende graviditet eller sygdom, der ikke er begrundet i graviditeten. Dette kan forlanges dokumenteret ved lægeattest. I øvrigt medregnes ethvert fravær i barselshvilen.

 

§ 2.

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 1987.
Grønlands Hjemmestyre, den 11. november 1986
Jonathan Motzfeldt

/

Aqqaluk Lynge