Lovgivning

1991

Vælg nedenfor:

Love

Bekendtgørelser

Forordninger


Love:  

Landstingslov nr. 1 af 18. april 1991 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

Landstingslov nr. 2 af 18. april 1991 om ophævelse af landstingslov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteaktiviteter i Grønland.

Landstingslov nr. 3 af 18. april 1991 om ændring af landstingslov om afgift på rejer.

Landstingslov nr. 4 af 18. april 1991 om landstingstillægsbevillingslov 1 for 1991

Landstingslov nr. 5 af 23. oktober 1991 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

Landstingslov nr. 6 af 25. oktober 1991 om landstingstillægsbevillingslov 2 for 1991.

Landstingslov nr. 7 af 30. oktober 1991 om ændring af landstingslov om erhvervsmæssig fangst og jagt.

Landstingslov nr. 8 af 4. november 1991 om finanslov for 1992 m.v.

Landstingslov nr. 9 af 4. november 1991 om ændring af landstingslov om afgift på rejer.

Landstingslov nr. 10 af 4. november 1991 om ændring af landstingsloven om erhvervsmæssigt fiskeri.

Landstingslov nr. 11 af 4. november 1991 om en konjunkturudligningsfond for fiskeriet i Grønland.

 

Bekendtgørelser:

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 3. januar 1991 om fordeling af tilskud til økonomisk vanskeligt stillede kommuner, jvf. landstingslov nr. 21 af 25. oktober 1990, finanslovens konto 66.11.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 24. januar 1991 om vedtægt for Kalaallit Nunaata Radioa.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 25. januar 1991 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 20. februar 1991 om dækning af rejse- og opholdsudgifter, kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og ydelse af mødediæter til medlemmer af kirkelige udvalg og repræsentationer m.v.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 1991 om ændring af bekendtgørelse om valg af borgerråd.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 8. april 1991 om licens til fiskeri efter rejer med fartøjer på 75 BRT/120 BT eller derover.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 15. april 1991 om undervisning af ikke-grønlandsksprogede elever.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 15. april 1991 om normalundervisningsplaner m.v.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 15. april 1991 om normering af tjenestemandsstillinger m. v. i folkeskolen.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 15. april 1991 om fremme af god orden i folkeskolen.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 15. april 1991 om ind- og udskrivning af elever i den ikke-undervisningspligtige alder.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 15. april 1991 om meddelelser til hjemmet og om karaktergivning i folkeskolen.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 15. april 1991 om uddannelse af socialrådgivere.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 15. april 1991 om uddannelse af socialpædagoger.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 15. april 1991 om socialrådgiveruddannelsens fag.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 15. april 1991 om socialpædagoguddannelsens fag.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 17. maj 1991 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 1992.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 17. maj 1991 om indførselsafgifter m.m.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 24 . maj 1991 om ikrafttræden af § 53 i landstingslov nr. 5 af 14. maj 1990 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. maj 1991 om styrelsen af erhvervsuddannelsesområdet.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 26. juni 1991 om fiskeri-, fangst- og jagtbeviser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 28. juni 1991 om formålet med folkeskolens fag.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 8. juli 1991 om videreuddannelse ved Ilinniarfissuaq mv.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 8. juli 1991 om faste råd og udvalg m.v. ved Ilinniarfissuaq.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 11. juli 1991 om licens til fiskeri efter nordarktisk torsk i Nordøstatlanten i 1991.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 19. juli 1991 om tilladelse til laksefiskeri i Grønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 5. august 1991, om undtagelse fra Landstingslov om ferie.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 6.august 1991 om varetagelse af bevaringshensyn i kommuneplanlægningen.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 9. september 1991 om ændring af bekendtgørelse nr. 25 af 11. juli 1991 om licens til fiskeri efter nordarktisk torsk i Nordøstatlanten i 1991.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 16. oktober 1991 om uddannelsen som skibsmaskinist.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30a af 24. september 1991 om licens til fiskeri efter nordøst-arktisk torsk i Nordøstatlanten i 1991 (findes ikke elektronisk)

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31. af 30.oktober 1991 om varetagelse af bevaringshensyn i kommuneplanlægningen.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 21. november 1991 om fiskeri efter rejer ved vestgrønland med fartøjer, der er mindre end 75 BRT/120 BT

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 33 af 22. november 1991 om adgang med uddannelsesstøtte til videregående uddannelse uden for Grønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 34 af 26. november 1991 om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 35 af 2. december 1991 om kommunernes bidrag til den fælles investeringsfond for elforsyning i bygder i 1992.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 19. december 1991 om tidsrum for udhandling og servering af stærke drikke.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 37 af 30. december 1991 om fordeling af tilskud til økonomisk vanskeligt stillede kommuner, jf. landstingslov nr. 8 af 4. november 1991, finanslovens konto 66.11.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 38 af 30. december 1991 om fangst- og jagtbeviser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 39 af 30. december 1991 om fiskeri efter torsk og rødfisk.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 30. december 1991 om licens til fiskeri i Nordøstatlanten og Nordsøen i 1992.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 41 af 30. december 1991 om kvoter for fiskeri i 1992.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 42 af 30. december 1991 om valg til borgerråd.

 

Forordninger:

Landstingsforordning nr. 1 af 31. oktober 1991 om andelsboliger.

Landstingsforordning nr. 2 af 31. oktober 1991 om tilslutningspligt til elektrokedler for at aftage el til opvarmningsformål indenfor vandkraftanlægget i Buksefjordens forsyningsområde.

Landstingforordning nr. 3 af 31. oktober 1991 om ændring af landstingsforordning om styrelsen af kultur- og undervisningsvirksomhed.

Landstingforordning nr. 4 af 31. oktober 1991 om ændring af landstingsforordning om radio- og fjernsynsvirksomhed.