Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 24 . maj 1991 om ikrafttræden af § 53 i landstingslov nr. 5 af 14. maj 1990 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland.

 

§ l

I henhold til § 62 i landstingslov nr. 5 af 14. maj 1990 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland fastsættes ikrafttrædelsestidspunktet for § 53 i samme lov til den 1. april 1992.

 

§ 2

Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. april 1991
Grønlands Hjemmestyre, 24. maj 1991
Emil Abelsen

/

Villy  Andersen