Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 5. august 1991, om undtagelse fra Landstingslov om ferie.

I medfør af § l, stk. 2, i Landstingslov nr. 22, af 25. oktober 1991 om ferie fastsættes:

 

§ 1. Følgende lønmodtagere undtages fra Landstingsloven:
a. personer, antaget til honorarlønnet arbejde.
b. personer, antaget til løsarbejde, d.v.s. personer, hvis arbejdsforhold er af kortvarig eller tilfældig karakter.
c. personer, der ikke ifølge allerede gældende cirkulærer eller regulativer oppebærer feriegodtgørelse for den tjeneste/arbejde, de ifølge cirkulæret eller regulativet skal udføre.
d. fiskere og sømænd, der forhyres til enkelt-togter, og hvis løn ifølge aftale eller sædvane omfatter feriegodtgørelse.
e. andre personer, som i henhold til aftale eller sædvane, løbende får udbetalt feriegodtgørelse.

§ 2. Denne bekendtgørelse træder i kraft straks.
Nuuk, den 5. august 1991
Emil Abelsen

/

Jakob Janussen