Landstingslov nr. 8 af 4. november 1991 om finanslov for 1992 m.v.

 

§ 1. Grønlands Hjemmestyres indtægter og udgifter for 1992 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Tekstanmærkningerne for 1992 fastsættes i bilag 2

§ 3. For 1992 normeres under Grønlands Hjemmestyre de tjenestemandsstillinger, der er angivet i bilag 3
Grønlands Hjemmestyre, den 4. november 1991
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen


Bilag 1 og 3 (eksisterer ikke elektronisk)

Bilag 2