Landstingslov nr. 7 af 30. oktober 1991 om ændring af landstingslov om erhvervsmæssig fangst og jagt.

 

§ l

I landstingslov nr. 12 af 22. november 1984 om erhvervsmæssig fangst og jagt med ændring ved landstingslov nr. 4 af 16. maj 1990 foretages følgende ændring:

§ 4, stk. 3 affattes således:
"Stk. 3. Fangst og jagt med helautomatiske våben er forbudt."

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. november 1991
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1991
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen