Landstingslov nr. 4 af 18. april 1991 om landstingstillægsbevillingslov 1 for 1991

 

§ 1. Ændringen af Grønlands Hjemmestyres udgiftsog indtægtsbevillinger for 1991 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Ændringen i tekstanmærkninger for 1991 fastsættes i bilag 2.

§ 3. Ændringen i normeringen af tjenestemænd under Grønlands Hjemmestyre for 1991 fastsættes i bilag 3.
Grønlands Hjemmestyre, den 18. april 1991
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen


Bilag 1 (eksisterer ikke elektronisk)

Bilag 2

Bilag 3