Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 15. april 1991 om meddelelser til hjemmet og om karaktergivning i folkeskolen.

I medfør af § 15, stk. 3 og 9, i Landstingsforordning nr. 10 af 25. oktober 1990 om folkeskolen, fastsættes:

 

§ 1. Bedømmelsen af elevernes standpunkt sker ved karaktergivning i fagene:
1) grønlandsk, regning/matematik, dansk og engelsk fra 7. til 12. klassetrin,
2) fysik/kemi fra 8. til 12. klassetrin,
3) historie, biologi og geografi på 7. - 9. klassetrin, samt på 10. - 11. klassetrin udvidet linie,
4) samtidsorientering på 10. - 11. klassetrin almen linie.
Stk. 2. Ved karaktergivningen anvendes 13 - skalaen:
13: Gives for den udsædvanligt selvstændige og udmærkede præstation.
11: Gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10: Gives for den udmærkede, men noget rutineprægedepræstation.
9: Gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8: Gives for den middelgode præstation.
7: Gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel.
6: Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredstillende præstation.
5: Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
03: Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende præstation.
00: Gives for den helt uantagelige præstation.
Stk. 3. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked kan udsende vejledning om anvendelsen af skalaen.

§ 2. Med hensyn til 1. - 6. klassetrin kan Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked fastsætte bestemmelser om, under hvilken form og hvor ofte elever og forældre i øvrigt skal underrettes om skolens syn på elevernes udbytte af skolegangen.
Stk. 2. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked kan fastsætte udformningen af meddelelser til hjemmet.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1991.
Stk. 2. Elever, der i skoleåret 1991/92 går i 11. eller 12. klasse fortsætter efter de bestemmelser, der er fastsat i medfør af landstingsforordning nr. 6 af 16. oktober 1979 om folkeskolen.




Grønlands Hjemmestyre, den 15. april 1991




Marianne Jensen

/

Kaj Kleist