Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 1991 om ændring af bekendtgørelse om valg af borgerråd.

I medfør af § 2, stk. 2 i. landstingslov nr. 13 af 20. oktober 1988 om borgerråd i områder uden for den kommunale inddeling fastsættes:

 

§ 1.

I hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 7. april 1989 om valg af borgerråd foretages følgende ændring:

§ 2, stk. 3, affattes således:
"Stk. 3. Borgerrådets medlemmer vælges for 4 år, og samtlige medlemmer afgår samtidig. Valgperioden regnes fra 1. juni. Landsstyret fastsætter dagen for valgets afholdelse."

 

§ 2.

Borgerrådets valgperiode fra 1. juni 1989 til 31. maj 1991 forlænges, således at den gælder fra 1. juni 1989 til 31. maj 1993.

 

§ 3.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 1991.
Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 1991
Jonathan Motzfeldt

/

Aqigssiaq Møller