Landstingslov nr. 2 af 18. april 1991 om ophævelse af landstingslov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteaktiviteter i Grønland.

 

§ l

Landstingslov nr. 3 af 7. juni 1985 om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteaktiviteter i Grønland ophæves med virkning fra og med 1. maj 1991

 

§ 2

De hidtil gældende regler i landstingslov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteaktiviteter i Grønland finder fortsat anvendelse på skattemæssige forhold, der vedrører perioden før 1. maj 1991.
Grønlands Hjemmestyre, den 18. april 1991
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen