Landstingslov nr. 6 af 25. oktober 1991 om landstingstillægsbevillingslov 2 for 1991.

 

§ 1. Ændringen af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 1991 fastsættes i bilag l.

§ 2. Ændringen i tekstanmærkninger for 1991 fastsættes i bilag 2.

§ 3. Ændringen i normeringen af tjenestemandsstillinger under Grønlands Hjemmestyre for 1991 fastsættes i bilag 3.
Grønlands Hjemmestyre, den 25. oktober 1991
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen


Bilag 1 (eksisterer ikke elektronisk)

Bilag 2

Bilag 3