Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 26. juni 1991 om fiskeri-, fangst- og jagtbeviser.

I medfør af Landstingslov nr. 17 af 22. oktober 1990 om erhvervsmæssigt fiskeri § 3, stk. 4 og Landstingslov nr. 12 af 22. november 1984 om erhvervsmæssig fangst og jagt, § 3, stk. 3, fastsættes:

 

§ 1. Hvis gyldighedsperioden for et fiskeribevis eller fangst- og jagtbevis er udløbet i 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 eller udløber inden den 1. juli 1991, forlænges bevisets gyldighed - i kraft af denne bekendtgørelse - til den 1. januar 1992.

§ 2. Fiskeribeviser og fangst- og jagtbeviser, der er udstedt i 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 indtil 1. juli eller udstedes inden den 1. januar 1992, har kun gyldighed til den 1. januar 1992.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1991.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 27. december 1988 om fiskeri-, fangst- og jagtbeviser.
Grønlands Hjemmestyre, den 26. juni 1991
Kaj Egede

/

Jens Paulsen