Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 37 af 30. december 1991 om fordeling af tilskud til økonomisk vanskeligt stillede kommuner, jf. landstingslov nr. 8 af 4. november 1991, finanslovens konto 66.11.

 

§ 1. Der ydes til nedennævnte kommuner i 1992 følgende tilskud:

Nanortalik 2.278.000
Narsaq 1.211.000
Qaqortoq 236.000
Paamiut 1.652.000
Kangaatsiaq 1.732.000
Aasiaat 2.504.000
Qasigiannguit 1.042.000
Ilulissat 2.537.000
Uummannaq 1.846.000
Upernavik 2.870.000
Avanersuaq 1.366.000
Tasiilaq 2.725.000
Ittoqqortoormiit   720.000

Stk. 2. Tilskuddene udbetales af landskassen med 1/12 i hver af årets måneder som tillæg til de respektive måneders bloktilskud fra hjemmestyret.

§ 2. Denne bekendtgørelse træder i kraft ved offentliggørelsen.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. december 1991
Emil Abelsen

/

Søren Hald Møller