Landstingforordning nr. 3 af 31. oktober 1991 om ændring af landstingsforordning om styrelsen af kultur- og undervisningsvirksomhed.

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 8 af 7. maj 1988 om styrelsen af kultur- og undervisningsvirksomhed indsættes i § 11 som stk. 2.:

"Stk. 2. Landsstyret kan give tilladelse til gennemførelse af tidsbegrænsede forsøgsordninger inden for forordningens bestemmelser."

 

§ 2.

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 1992.
Grønlands Hjemmestyre, den 31.oktober 1991
Lars Emil Johansen

/

Marianne Jensen