Landstingforordning nr. 4 af 31. oktober 1991 om ændring af landstingsforordning om radio- og fjernsynsvirksomhed.

 

§ 1

I landstingsforordning nr. 3 af 17. maj 1990 om radio- og fjernsynsvirksomhed indsættes efter § 34:

"§ 34 a. Landsstyret kan indenfor en 3-årig forsøgsperiode give tilladelse til gennemførelse af forsøgsordninger inden for forordningens bestemmelser.
Stk. 2. Landsstyret forelægger en redegørelse om forsøgsordningens forløb for landstinget ved forsøgsordningens udløb."

 

§ 2.

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 1992.
Grønlands Hjemmestyre, den 31. oktober 1991
Lars Emil Johansen

/

Marianne Jensen